Fotografi, signert Benito Mussolini

Objektnummer: RA 0662

Lengde:  22 cm

Bredde: 16 cm

Materiale: glass, tre, papir

Fotografi av Benito Mussolini med personlig hilsen til Roald Amundsen.

I april 1924, i forbindelse med forberedelsene til den planlagt flyekspedisjonen over Polhavet, var Amundsen i Italia og i Milano møttes de to og Amundsen ble overrakt dette signerte fotografiet.

Amundsen og Mussolini traff hverandre også i forbindelse med Norge-ekspedisjonen, men forholdet endret seg dog betraktelig i negativ forstand, da Amundsen kritiserte Umberto Nobile og de italienske ekspedisjonsmedlemmene etter ekspedisjonen i 1926.

RA.0662_02
RA.0662_03
RA.0662_04
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
Det er ikke kjent når dette fotografiet er tatt, men det viser portrettet av Mussolini stående hjemme hos Amundsen. Modellen av Dornier- flybåten henger ennå i taket i stuen. Foto: Follo museum, MiA
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1924
Fotografi, signert Benito Mussolini
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 6.7.1925, fra Arnljot Austlid

Objektnummer: RA 318B1

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Arnljot Austlid

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 6.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B1

Transkribert versjon

Tak. Henv R.L

Erl. Skjalgs gt. 26

6. juli 1925

Herr Roald Amundsen,

Oslo.

Jeg har konstruert et automatisk peilingsapparat som jeg antar vil interessere Dem. Apparatet arbeider helt selvstændig og viser til enhver tid hvor det befinder sig paa vor klode.

Med et saadant apparat ombord i en zeppeliner vil man uten kompas, og selv om zeppelineren driver aldrig saameget med veir og vind, eller gaar i kurver, alltid vite nøiagtig paa hvor mange længde- og bræddegrader man befinder sig.                                                                                  

Opfinnelsen høres noget utrolig ut, men er dog ikke mer innviklet enn jeg ved muntlig konferanse og demonstrasjon kan gjøre prinsipet forstaaelig.                     

Da opfindelsen er av stor internasjonal interesse vil det være vanskelig aa føre den frem uten at den blir stjaalet. Den maa saavidt jeg kan forstaa patenteres i alle land samtidig. Hvis Dr. Eckener er at stole paa skulde det interessere mig aa faa han eller hans selskap til at finansiere den. Jeg tror at apparatet vil ha stor betydning for luftseilads, især over polaregnen.                   

Jeg henvender mig til Dem fordi jeg antar at De vil ha interesse av aa faa opfinnelsen fremført saa at De kan benytte apparatet paa Deres næste polfærd.

Ærbødigst 

Arnljot Austlid

Papirkurven?

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 6.7.1925, fra Arnljot Austlid
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

1926 Norge-ekspedisjonen

Her kommer snart historien om Norge-ekspedisjonen…

I mellomtiden kan du utforske samlingen relatert til denne ekspedisjonen

Norge-ekspedisjonen

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
1926 Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Postkort, 1924

I et forsøk på å skape inntekter til den planlagte flyekspedisjonen i 1924 inngikk Roald Amundsen, etter initiativ fra Haakon Hammer, et samarbeid om å selge en serie med spesiallagde postkort som skulle bringes med på ferden og senere sendes til deres respektive mottakere.

De første kortene ble sluppet i USA i desember 1923 og kunne kjøpes ved Economist Stamp Company i New York, ved varehusene til John Wanamaker og Gimbel Brothers i New York og i Gimbel Brothers varehus i Milwaukee og Philadelphia.

I løpet av de første månedene av 1924 ble det solgt mer enn 10 000 kort, senere steg tallet til 15 000. Men av flere grunner ble ekspedisjonen aldri realisert dette året. Postkortene ble derfor lagret et år, til Amundsen klarte å få på plass en ekspedisjon i 1925. Etter planen skulle kortene vært om bord på de to Dornier Wal-flybåtene, N 24 og N 25, som Amundsen og mannskapet skulle fly nordover fra Ny-Ålesund (Spitsbergen), men for å spare vekt ble den 50 kilo tunge sekken med postkort aldri tatt med, men istedenfor satt igjen i Ny-Ålesund. Her ble de poststemplet «Kings Bay 18 June 25» og sendt til de respektive mottakere.

Enkelte polkort ble også medbrakt på Norge-ekspedisjonen i 1926 på ferden over Polhavet.

Ennå finnes flere ubrukte kort hjemme hos Amundsen. Foto: Follo museum, MiA
Bakside. Foto: Follo museum, MiA

Truger

Disse trugene tilhørte amerikaneren Lincoln Ellsworth og var en del av hans utrustning på ekspedisjonen med luftskipet Norge i 1926. De er produsert av Abercrombie & Fitch Co. i New York, som var en viktig leverandør av ekspedisjonsutstyr på den tiden.

Roald Amundsens truger fra Norge-ekspedisjonen står i dag ved The National Nordic Museum i Seattle, USA.

Ellsworth med truger på før avgang med luftskipet Norge. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket
Ellsworth på vei om bord i luftskipet Norge, med trugene i hånden. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket

Opplev trugene i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Truger
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Hvalrosstann

Illustrasjonene på denne hvalrosstannen forteller ifølge mytene en fortelling om fangsttradisjoner i Arktis. Tannen ble sannsynligvis gitt til Amundsen fra lokalbefolkningen i Teller, Alaska da luftskipet Norge landet der etter ferden over Polhavet i 1926. Tannen er i dag i privat eie.

Opplev hvalrosstannen i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Hvalrosstann
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Selskinnsvotter

Vi vet ikke hvilken ekspedisjon disse vottene var brukt eller hvem som har hatt dem på. Men, de ligner på vottene som Roald Amundsen og resten av mannskapet brukte under Norge-ekspedisjonen over Polhavet i 1926.

Opplev vottene i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Selskinnsvotter
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Fotografi, Lincoln Ellsworth tester truger

Objektnummer: RA 0334

Bredde fotografi: 29.8 cm

Høyde fotografi:  39.5 cm

Bredde ramme: 34.0 cm

Høyde ramme: 43.5 cm

Dybde ramme: 2.0 cm
Materiale: glass, tre, papir

Lincoln Ellsworth tester trugene før avgang med luftskipet «Norge» i Ny-Ålesund i 1926. Bildet henger fortsatt i arbeidsrommet på Uranienborg.

Trykk her for å lese mer om Lincoln Ellsworth

RA.0334_02
RA.0334_07(2)
RA.0334_07
RA.0334_08
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Fotografi, Lincoln Ellsworth tester truger
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Relieff i lær, luftskipet Norge

Objektnummer: RA 0301

Bredde: Ramme og maleri: 40.3 cm

Høyde: Ramme og maleri: 20.0 cm

Dybde: Ramme og maleri: 2.0 cm

Materiale: lær, tre

Signatur: R.J.P

Relieff i lær av luftskipet Norge. Henger ennå i arbeidsrommet på Uranienborg.

RA.0301_02
RA.0301_04
RA.0301_06
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Relieff i lær, luftskipet Norge
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Truger, Lincoln Ellsworth

Objektnummer: RA 0168

Bredde: 29.0 cm

Høyde: 150.0 cm

Dybde: 2.3 cm
Materiale: lær, tre

Trugene tilhørte amerikaneren Lincoln Ellsworth. De var en del av hans utrustning på ekspedisjonen med luftskipet Norge i 1926.

Trugene er produsert av Abercrombie & Fitch Co. i New York, som var en viktig leverandør av ekspedisjonsutstyr på den tiden.

Trykk her for å lese mer om Lincoln Ellsworth

RA.0168.ab_25
RA.0168.ab_24
RA.0168.ab_23
RA.0168.ab_22
RA.0168.ab_21
RA.0168.ab_20
RA.0168.ab_19
RA.0168.ab_18
RA.0168.ab_17
RA.0168.ab_16
RA.0168.ab_15
RA.0168.ab_14
RA.0168.ab_13
RA.0168.ab_012
RA.0168.ab_11
RA.0168.ab_10
RA.0168.ab_09
RA.0168.ab_08
RA.0168.ab_07
RA.0168.ab_06
RA.0168.ab_05
RA.0168.ab_04
RA.0168.ab_03
RA.0168.ab_02
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Truger, Lincoln Ellsworth
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert