Drømmen om Nordvestpassasjen

Roald Amundsens første egne ekspedisjon var et resultat av blant annet barndomsdrømmer, læremestre, kreditorer og misforståelser.

Nettutstillingen «Drømmen om Nordvestpassasjen» tar for seg hele historien frem til ekspedisjonens avreise.

1903-1906 Gjøa-ekspedisjonen

Mannskap

Mannskapet på Gjøa bestod opprinnelig av åtte personer, flere av dem erfarne sjø- og ishavsmenn.

Andreas Pedersen var opprinnelig en del av mannskapet, men ble avskjediget rett før avreise. Et av mannskapet, Gustav Juel Wiik, ble syk under ekspedisjonen og døde i 1906. I tillegg til det opprinnelige mannskapet var flere lokale inuitter og tilreisende fangst- og handelsfolk viktige for ekspedisjonens ferd gjennom Nordvestpassasjen.

Roald Amundsen, Kaptein og ekspedisjonsleder

Brev, 31.7.1925, fra Fridtjof Bryde

Objektnummer: RA 318B13

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Fridtjof Bryde

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 31.7.1925

Språk: Norsk

Transkribert versjon

LOS ANGELES, CAL …31te juli 1925 –

Kjaere herr AMUNDSEN, –

                            Jeg vet ikke om De laenger vil erindre undertegnede, som liten gut den gang De besøkte Sandefjord, og dermed mine foraeldres hjem ved tilbakekomsten fra Nord Vest passagen; – men jeg husker det jo saa tydelig som den dag i dag. Det vil kanske interessere Dem at høre, at jeg fremdeles har i min besiddelse bok no.610 fra fars samling – han hadde jo ca. 2000 bind, – den heter «A mad World», og har deres paategnelse for med «Gjøa» at ha passeret N.V.passagen. Far ga mig boken en fødselsdag for mange aar siden. Som De kanske vet, døde han desvaerre den 24de mai, d.a., – dog efter et aarelangt og smertefuldt sykeleie, saa det kom heller som en befrielse.

                            Hvorfor jeg i dag tar mig friheten av at tilskrive Dem er for at tilby Dem mine tjenester i Los Angeles, Cal., idet jeg gaar ut fra at De ogsaa beaerer denne by med Deres besøk naar de kommer til Staterne for at gi Deres interessante beretning om den eventyrlige faerd.

Jeg var under krigen bosat i Oslo, hvor jeg drev større skibsrederi med avdelingskontor i New York, hvori flere av Norges større redere var interesseret; men desvaerre saavel jeg som flere av min familie, der i blandt G.M.Bryde, tidl. Norge-Mexico Gulf Linjen, etc., tapte alle vore penge og forretninger. Dette under den store krise i 1921/22. Jeg har nu slaaet mig sammen med onkel G.M.Bryde, og vi driver en beskeden forretning ed skibe og traelast paa Mexico, hvor G.M.B. er blit tilstaaet koncessioner. Det gaar dog smaatt, – fra haand til mund, men jeg har tro paa muligheterne. Jeg skal tilføie at jeg er gift (f. Forseth, datter av verkseier Forseth, Chra. Glasmagasin), og har mit hjem her. –

Side 2

Herr Roald Amundsen.            #2.

                            Jeg har mange gode venner og forbindelser i byen, og kunne jo let paata mig ordning av Deres foredrag her, saaledes leie av lokale, forhaandsreklame, etc., og vilde jeg kun føle mig meget beaeret ved at kunne bli betroet Deres arrangements her, samtidig som jeg mener at De vil kunne ha fuld tillit til alt der vil bli gjort i sakens anledning. Jeg vet jo ikke hvordan betingelserne stiller sig, om De har taenkt Dem at holde et eller flere foredrag, entréens kostende, etc., men jeg kan i ethvert fald med den nødvendige rettledning fra Dem gjøre alle arrangements paa forhaand, sikre egnet lokale, etc. Jeg maatte jo evtl. gjøre alt for Deres regning, og vilde kun for mig selv beregne et beskedent honorar for arbeidet og tid. De vilde her kunne paaregne en usedvanlig stor tilhoererskare – saerlig hvis entreen saettes lavt, – $1. – eller saa og uniform, byen er jo en residensby med ca. 1000,000 indbyggere som med stort pro-cent tal har tid og anledning til at gaa. Man kunne rolig enten leie byens største lokale, eller ogsaa – hvis en søndag passet i Deres rute, – den berømte Hollywood Bowl, som er et selve naturens koncertlokale – en cirkel-formet utrunding i fjeldet med naturlig akkustik, og hvor ca. 25,000 mennesker daglig bivaaner de mest udmerkede symfonikoncerter. Denne kunne vel faaes for søndag formiddag. Jeg vilde i alle dele følge Deres anvisninger. Helt aapent laegger jeg ikke skjul paa at bortseet fra den store personlige interesse og glaede jeg vilde ha av at ordne dette for Dem, saa vilde jo opdraget – saerlig hvis De vilde indrømme mig en pro-cent basis, – bety

Vend !
Side 3

en for mig mere end velkommen økonomisk støtte. –

                            Grundet det venskap der altid bestod mellem Dem og min far, og den urokkelige tillid han alltid hadde til dem og deres foretagender, saa haaber jeg at De ikke tar mig denne skrivelse ilde op; men at kunne bli beaeret med Deres snarlige, gunstige svar.

                            Jeg tilføier samtidig mine aller bedste lykønskninger i anledning av den netop fuldbragte daad, et for alle lysende eventyr om mot og handlekraft – og som for os andre i en kjedelig tid – igjen faar os til at glaedes over at baere navnet nordmand.

Med mine aerbødige hilsener,

Deres

Fridtjof Bryde

P.S.       Skulde De finde anledning til at kunne benytte mit forslag, saa vil jeg av forretningsmessige hensyn be Dem tilskrive mig paa engelsk. –

                                                         D.S. FB

                        Arrangeres av Keedick

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 31.7.1925, fra Fridtjof Bryde
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

1903–1906 Gjøa-ekspedisjonen

Gjøa

Gjøa er en hardangerjakt fra 1872 konstruert på verftet til Knut Johannesson Skaala i Rosendal, Norge, etter bestilling av skipper Asbjørn Sexe fra Haugesund. Skuten ble oppkalt etter Sexes kone Gjøa. Frem til 1882 ble Gjøa først og fremst brukt til frakt av sild og fiske langs kysten av Nord-Norge.

I 1882 forliste Sexe med Gjøa utenfor Kabelvåg, Lofoten i Nordland. Gjøa ble deretter solgt til Ole Johan Kaarbø, som videre solgte Gjøa til ishavsskipper Hans Christian Johannesen for 700 kroner. Med Gjøa dro Johannesen på fangst i Ishavet, både Karahavet, Svalbard og østkysten av Grønland, i totalt 18 år, før han solgte Gjøa til Roald Amundsen i 1901.

Plantegningen av Gjøa ble funnet hjemme hos Amundsen, men er i dag oppbevart på Nasjonalbiblioteket. Foto: Nasjonalbiblioteket

I april 1901 dro Amundsen med Gjøa på et planlagt prøvetokt mot Svalbard. Om bord var 13 mann og i tillegg til fangstutstyr fantes en del utstyr for å innhente vitenskapelige prøver for Fridtjof Nansen. Etter å ha returnert til Tromsø i september fikk Gjøa, våren 1902, installert en tosylindret 13hk semidiesel maskin fra Isidor Nielsen mekaniske verksted i Trondheim.

Ekspedisjonen mot Nordvestpassasjen forlot Kristiania, Norge 16. juni 1903. De ankom Nome, Alaska 30. august 1906. 10. september nådde de San Francisco, USA, til stor begeistring.

Amundsen og mannskapet forlot Gjøa i San Fransisco. I utgangspunktet hadde Amundsen planer om å seile den til Norge, og benytte den på fremtidige ekspedisjoner, men det ble aldri realisert. Fra den norsk-amerikanske befolkningen i San Fransisco oppstod det etter hvert et ønske om å bevare Gjøa. 5. juli 1909 ble Gjøa dratt på land og plassert i Golden Gate Park. Her ble den besøkt av skuelystne, men stod også ubeskyttet mot vær, vind og hærverk. Amundsen besøkte selv Gjøa da han var i San Fransisco i 1927.

Amundsen tilbake på Gjøas dekk under sitt besøk i San Fransisco i 1927. Foto: Follo museum, MiA

Flere ganger kom det initiativ fra nordmenn om at skuten måtte flyttes til Norge, og det ble i flere omganger samlet inn midler for midlertidig vedlikehold, men forfallet fortsatte. Etter verdenskrigens slutt i 1945 var tilstanden til Gjøa svært dårlig og det ble opprettet en egen organisasjon, som begynte på en større rehabilitering som stod ferdig i 1949. På tross av lovnader om videre bevaring fortsatte det videre forfallet.

Etter et nytt norsk initiativ, ledet av skipsredere, entusiaster og en opprettet Gjøa-komité, ble det bestemt at Gjøa skulle flyttes til Norge. Den ankom Norge i 1972, hundre år etter at den ble bygget. Der ble den formelt overtatt av Norsk Sjøfartsmuseum (Norsk Maritimt Museum) og fikk sin plass ved sjøkanten utenfor museene på Bygdøynes, Oslo. I 2009 ble den overtatt av Frammuseet og 4 år senere flyttet den inn i et eget vernebygg.

Relaterte ressurser

1903-1906 Gjøa-ekspedisjonen

Her kommer snart historien om Gjøa-ekspedisjonen…

I mellomtiden kan du utforske det som er i samlingen relatert til denne ekspedisjonen

Gjøa-ekspedisjonen

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1903 – 1906
1903-1906 Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Medalje med portrettfoto

Objektnummer: RA 0294

Materiale: metall, stoff

Tekst: Nordvestpassasjens seierherre 8. November 1907

RA.0294_02
RA.0294_04
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1907
Medalje med portrettfoto
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Skattekiste funnet på Uranienborg

22. november 2015 oppdaget Henrik Smith, daværende avdelingsdirektør ved Follo museum, en kiste i et av uthusene ved Roald Amundsens hjem. På den ene siden av kisten var det skrevet:
«Leon Amundsen, Kristiania, Norway. From Roald Amundsen, Nome, Alaska».

Kistefunnet førte til starten på et større digitaliseringsprosjekt som ble lansert i 2020.
Les mer om funnet i Aftenposten, 26.11.2015.📜

Skattejakt på Uranienborg er alltid en spennende affære, og i 2015 ble denne kisten full av dokumenter og bilder funnet i en bod.
Foto: Follo museum, MiA

1400 fotografier, både negativer på nitrat og glass, forskjellige papirpositiver med varierende størrelser og dias i forskjellige størrelser og utførelse var en del av innholdet i kisten. I tillegg fantes notatbøker, foredrag, rasjoneringsbøker, brev, kort med fotografier og mye, mye mer.

Papirpositiver fra Sydpolen som lå i kisten. Foto: Follo museum, MiA

Nesten øverst i bunken lå en konvolutt med påskriften «North West Passage, Photographs not used», inni lå over 350 fotografier fra Gjøa-ekspedisjonen.

Et av mange bilder av netsilikene. Foto: Follo museum, MiA
Roald Amundsen, Helmer Hanssen, Sverre Hassel og Oscar Wisting hilser det norske flagg på Sydpolen i desember 1911. Bildet er tatt av Olav Bjaaland. Foto: Follo museum, MiA

Foruten nytt bildemateriale fra Gjøa-ekspedisjonen var det også flere bilder fra Fram-ekspedisjonen, blant annet et repronegativ av det berømte bildet tatt av Olav Bjaaland på Sydpolen, en kopi av originalen – trolig et steg nærmere originalen enn det vi kjenner fra før.

Bildematerialet spenner i hovedsak fra tidsperioden 1903 til 1920, og de fleste av de offentlige bildene har påskrift med dato og sted, mens mange av de private bildene mangler slike opplysninger.

Et krigsforedrag fra 1918 og vitenskapelige arbeider fra Harald Ulrik Sverdrup fra Maud- ekspedisjonen befant seg også i kisten, og av mer personlig art en bok med alfabetisk oversikt over sanger Roald Amundsen likte.

Alt innholdet i kisten skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig her📜

Portrett av Roald Amundsen. Foto: Follo museum, MiA
Plakat fra Amundsens krigsforedrag fra 1918. Foto: Follo museum, MiA

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2015
Skattekiste funnet på Uranienborg
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Fotografi, Fridtjof Nansen

Objektnummer: RA 0332

Bredde ramme: 33.0 cm

Høyde ramme: 45.0 cm

Dybde ramme: 2.2 cm
Materiale: glass, tre, papir

Portrettet av Nansen fikk Amundsen før Gjøa-ekspedisjonen, og det hang om bord i salongen under ferden gjennom Nordvestpassasjen. Påskrevet er hilsenen: ʺTil Kaptein Roald Amundsen med ønsket om held og fremgang på færden fra hans ven Fridtjof Nansen. 16. juni 1903ʺ.

Da ekspedisjonen hadde kommet velberget gjennom Nordvestpassasjen ble Amundsen stående å se på bildet.

» Jeg klædte mig i en fart. Da jeg var færdig, stanset jeg et øieblik foran Nansens billede paa væggen. Det var, som hadde billedet i dette nu fanget liv, som blinket han til mig med øinene og nikket: Det var jo det, jeg visste! Jeg nikket igjen – smilende og lykkelig – og gikk paa dæk.»📜

Senere fikk bildet plass på veggen i arbeidsrommet hjemme på Uranienborg.

Les mer om Fridtjof Nansen her.

RA.0332_03
RA.0332_04
RA.0332_01
RA.0332_05
RA.0332_08
RA.0332_10
RA.0332_04(1)
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1903 – 1906
Fotografi, Fridtjof Nansen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Gjøa, kjøpskontrakt 19.1.1901

Objektnummer:

Emne: Kontrakt

Avsender/ forfatter: Hans Christian Johannesen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 19.1.1901

Språk: Norsk

🔍Stort bilde

Transkribert versjon

Afskrift

Kjøbekontrakt.

Undertegnede Kaptein H.C. Johannesen og Kaptein Roald Amundsen erklærer herved idag med hinanden at have indgaaet saadan kontrakt.
Jeg H.C Johannessen sælger herved til hr. Roald Amundsen mit eiende jagtfartøi. «Gjøa» med dets nu tilhørende inventar, ishavsfangstredskaber og fade, 2- to – fangstbaade og 1-en- hæksbaad alt i god forsvarlig stand for en kjøbesum af Kr. 9750 – ni tusind syv hundrede og femti kroner – hvor af Kr. 2750 – to tusind syv hundrede og femti kroner – betales inden januar maaneds udgang, Kr. 2000 – to tusind kroner – ved hr. Amundsens ankomst til Tromsø og ved skibets overtagelse, restbeløpet kr. 5000 – fem tusind kroner – betales til hr. Kjøbmand Poul Figenschou med Kr 1000 pr. aar <…>  5 % renter, første gang.
Jeg Roald Amundsen forpligter mig til at stille tilstrækkelig selvskyldnerauktion for Kr. 5000 – fem tusind kroner. Jeg H.C. Johannesen garanterer fartøiet heftelsesfrit og hjemmelen i orden.
Til vitterlighed   Tromsø 19. janu. 1901.

                                          H.C. Johannesen

Relaterte ressurser

Fotografi, Georg von Neumayer

Objektnummer: RA 0194

Bredde fotografi: 16.4 cm

Høyde fotografi:  10.7 cm

Bredde ramme: 17.0 cm

Høyde ramme: 11.0 cm

Dybde ramme: 3.0 cm
Materiale: glass, papir, metall

Amundsen studerte jordmagnetisme hos professor Georg von Neumayer ved Deutsche Seewarte i Hamburg, høsten1900.

Dette fotografiet fikk Amundsen av Neumayer i november 1900. På baksiden er skrevet:

«Herrn Roald Amundsen zur freundlichen Erinnerung an seinen Aufenthalt an der Seewarte (1 October – 16 November 1900) von Dr. Neumayer

Möge es Herrn Amundsen beschieden sein, den Flan zur Bestimmung der Lage des magnetischen Nordpoles der Erde mit einem glänzenden Erfolge durch zu führen! Dr. Neumayer, Hamburg, den 16 November 1900«

RA.0194_02
RA.0194_01
RA.0194_04
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1900
Fotografi, Georg von Neumayer
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert