Fotografi, David Legge Brainard

Objektnummer: RA 0676

Lengde: 21.5 cm

Høyde: 13.7 cm

Materiale: papir, glass, tre

Portrett av David Legge Brainard i uniform. Påskrift : «To Captain Roald Amundsen from his admirer and friend D.L. Brainard San Francisco, Cal March 12th 1908»

Brainard (1856-1946) var offiser i den amerikanske hæren. Han var en av de overlevende fra den amerikanske Lady Franklin Bay-ekspedisjonen (1881-1884), ledet av Adolphus Washington Greely.

RA.0676_05
RA.0676_06
RA.0676_03

Fotografi, Raymond Lee Newcomb

Objektnummer: RA 0678

Lengde: 14 cm

Høyde: 10 cm

Materiale: papir, glass, tre

Fotografi av en sittende mann i en stol. Dedikasjon. «To Capt. Roald Amundsen, with the friendship of Raymond Lee Newcomb. Nov 10/07»

Raymond Lee Newcomb var en amerikansk vitenskapsmann og en av de overlevende fra den amerikanske Jeanette-ekspedisjonen, offisielt U.S. Arctic Expedition (1879-1881).Ekspedisjonen var ledet av George Washington De Long og hadde mål om å nå Nordpolen, men så langt nådde de aldri og led store tap da skipet ble knust av isen. Av mannskapet på 33 omkom 20 personer.

RA 0678_4
RA 0678_2
RA 0678_3

Fotografi, ukjent kvinne

Objektnummer: RA 0679

Lengde:  19,3 cm

Bredde: 11,5 cm

Materiale: glass, tre, papir

Fotografi i glass og gullramme. Medaljong med gotisk bokstav L under fotografiet.
Vi vet ennå ikke hvem denne kvinnen er og hvorfor dette fotografiet er i Roald Amundsens hjem.

RA.0679_01
RA.0679_01(2)
RA.0679_02
RA.0679_03

Roald Amundsens platesamling

Det finnes ikke mange beskrivelser av Amundsens musikksmak, men hans venn og forfatter Odd Arnesen skriver at Amundsen «elsket gammel god musikk som var til å forstå, og selv spilte han piano, både etter gehør og etter noter». 📜
På pianoet i stuen står notene:

I følge mannskapet på Fram kunne Amundsen bare spille en melodi på piano: «In the shade of the old apple tree», men i følge nevøen Gustav «Goggen» Amundsen kunne han også «Defiler-Marsj».

Det eneste radioapparatet som er kjent at Amundsen hadde hjemme på Uranienborg er en «Telefunken 5». Apparatet finnes ikke lenger, men ennå ligger ledningen i stuen.

I Amundsens hjem er det også oppdaget en liten skinninnbundet bok med sangtitler og nummer. 📜

I 2020 ble en del av musikksamlingen fra Roald Amundsens hjem gjenoppdaget og digitalisert. Samlingen består av 8 plater, men vi vet ennå ikke hvordan de kom i Roald Amundsens eie.

Alma Gluck: Old Black Joe (Stephen C. Foster)
Alma Gluck: Listen to the mocking bird (Alice Hawthorne)

Fritz Keisler

Humoreske (Dvorak)

Piano accompaniment by George Falkenstein

Foxtrot-Shimmy af Robert Stolz spillet af Danse Orkester «Nicu Vlădescu»

Shimmy-Blues af Theo A. Kørner spillet av Danse Orkester Danse Orkester «Nicu Vlădescu»

Relaterte ressurser

Skrivebordskalender, 1928

Objektnummer: RA 0187

Bredde: 14.0 cm

Høyde : 9.5 cm

Lengde: 21.0 cm

Materiale: tre, papir, metall

Merke: Bloc Shannon 1928. Unis Shannon France

Skrivebordskalenderen fra 1928 inneholder noen av Roald Amundsens siste notater. Den ble liggende igjen på skrivebordet i arbeidsværelset da han forlot huset sitt for siste gang, og der ligger den ennå. Kalenderen har kalenderark for hver dag, der 13 av arkene inneholder notater skrevet av Roald Amundsen og et notat skrevet av Gustav «Goggen» Amundsen.

Foto: Follo museum, MiA
B 28/3
Fjorisen jik op kl 2 emd
Første såmmerful
Linærlen ida Har vært set i «grenden» paskeaften – 7de
Første blåveis
—— humle
Utgravning a kjeller påbejynt B.
Byrd Varm deili såmmerda W. setter istan Byrds sleer
De første birkr utsprunget
Sat grønsaker
Gjøken
Svalene bygger
Hassel døde 5. 15 pm
Prentice. kl 12md. Jugcord N4, Italias crew needs immidate assistence. Stop. Can get suitable plane a best possible pilot & fly there in very short time. Stop. I need $ 60.000. Will your friends finance this. RA.
På baksiden av kalenderarket 9.7.1928 er det også skrevet et notat. Dette er sannsynligvis skrevet av Gustav «Goggen» Amundsen og ser ut som en kladd til et telegram han sendte til Fritz Gottlieb Zapffe 20.7.1928. Telegrammet oppbevares i dag på Nasjonalbiblioteket. Foto: Follo museum, MiA

Trykk på logoen for å utforske fotografiet.

Bok, Record Index

Objektnummer: RA 0640

Lengde: 13,5 cm

Høyde: 20,5 cm

Materiale: papir, skinninnbinding

I uthuset ved Uranienborg ble det i 2015 oppdaget en liten skinninnbundet bok med sangtitler og nummer. På forsiden står:

 Record Index

Eilers. Talking Machine Company
C.H. Hopper & E. P. Kelly

Eilers Building

3rd. Ave & University St.

Best Edison-Victor and Columbia Service         

Seattle   Washington

Relaterte ressurser

Bowlerhatt

Objektnummer: RA 0680

Lengde: 32 cm

Bredde: 25.5 cm

Høyde: 12 cm

Materiale: Filt

Merke: John B. Stetson Co. / Colman’s, San Francisco

Fotografi, signert Benito Mussolini

Objektnummer: RA 0662

Lengde:  22 cm

Bredde: 16 cm

Materiale: glass, tre, papir

Fotografi av Benito Mussolini med personlig hilsen til Roald Amundsen.

I april 1924, i forbindelse med forberedelsene til den planlagt flyekspedisjonen over Polhavet, var Amundsen i Italia og i Milano møttes de to og Amundsen ble overrakt dette signerte fotografiet.

Amundsen og Mussolini traff hverandre også i forbindelse med Norge-ekspedisjonen, men forholdet endret seg dog betraktelig i negativ forstand, da Amundsen kritiserte Umberto Nobile og de italienske ekspedisjonsmedlemmene etter ekspedisjonen i 1926.

RA.0662_02
RA.0662_03
RA.0662_04
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
Det er ikke kjent når dette fotografiet er tatt, men det viser portrettet av Mussolini stående hjemme hos Amundsen. Modellen av Dornier- flybåten henger ennå i taket i stuen. Foto: Follo museum, MiA
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1924
Fotografi, signert Benito Mussolini
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Glassflaske, Dr. Kullmann’s Furunaalsbad

Objektnummer: RA 0456
Lengde: 5,7 cm
Bredde: 4 cm

Høyde: 18,5 cm
Materiale: Glass

Den halvfulle glassflasken med Dr. Kullmann’s Furunaalsbad står ennå på toalettsisternen, på badeværelset på Uranienborg. Utforsk badeværelset her.

RA 0456, foran.
RA 0456, bakside.

Roald Amundsen var en av flere kjente personer som ble benyttet i markedsføringen av Dr. Kullmann’s Furunaalsbad. I en annonsen fra Buskeruds Blad 14. februar 1930 ble det referert til en uttalelse fra Amundsen, der han underskrev på at han brukte det daglig og anbefalte alle andre å gjøre det samme. 📜

Buskeruds Blad 14. februar 1930, Nasjonalbiblioteket.

Plantegning
Polarskipet Maud, november 1916

RA.8-1991c_03. Foto: Follo museum, MiA
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1916
Plantegning. Polarskipet Maud, november 1916
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert