Kart Gjøa-ekspedisjonen

Objektnummer: RA. 0716
Materiale: papir

Kart over Gjøas rute gjennom Nordvestpassasjen, med enkelte blyantnotater øverst.
Kartet ble inkludert i ekspedisjonsboken «Nordvestpassagen : beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907». 📜

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1903 – 1906
1903 – 1906 Kart Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Kart Gjøa-ekspedisjonen

Objektnummer: RA 0717

Materiale: papir

Kart som viser Kong Haakons VII kyst, kyststrekning i Canada, på østsiden av Victoriaøya i arktisk Canada. Området ble oppmålt av Godfred Hansen og Peder Ristvedt våren 1905.

Hansen beskrev sledeturen i et eget kapitel i boken om Gjøa-ekspedisjonen.📜

Foto: Follo museum, MiA

Detaljert utsnitt. Foto: Follo museum, MiA

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1903 – 1906
1905 Kart Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Kart Fram-ekspedisjonen

Objektnummer: RA 0723

Bredde: 76 cm

Høyde: 82 cm

Materiale: papir

Kart produsert av den skotske kartografen John George Bartholomew. Viser Fram sin reiserute og målestasjoner inntegnet for hånd. Med håndskrift er det skrevet med rød penn på høyre side:
«Frams rute paa sydlige halvkugle 1910-1912. Thv. Nilsen.»

Kartet ble gjenfunnet i Roald Amundsens hjem i 2017. I 2022 ble kartene overlevert til Nasjonalbiblioteket, der de kan utforskes digitalt .

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1910 – 1914
1910- 1914 Kart Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Kart over Antarktis 1895

Objektnummer: RA 0324

Lengde: 179.0 cm

Bredde: 147.5 cm

Materiale: tre, papir

Kartet skal ha tilhørt Roald Amundsen fra han var ung og henger fortsatt i arbeidsrommet på Uranienborg. Vincenz von Haardts kart over de sørpolare regionene blir regnet som det første moderne veggkart over Antarktis og viser ekspedisjonene som fremt til 1895 hadde utforsket kontinentet.

Kartet til Amundsen skiller seg ut, da det også har en rute inntegnet med blyant, som tilsvarer Fram sin reise til Hvalbukta og til Sør-Amerika i 1911. Hjalmar Johansen skriver i dagboken sin fra Fram-ekspedisjonen at de hadde et stort kart over Antarktis hengende i bestikklugaren om bord på Fram, kanskje var det dette?

RA.0324_02
RA.0324_03
RA.0324_05
RA.0324_06
RA.0324_07
RA.0324_08
RA.0324_09
RA.0324_10
RA.0324_11
RA.0324_12
RA.0324_13
RA.0324_14

Kart over Polhavet

Objektnummer: RA 0309

Bredde : 29.2 cm

Høyde : 40.2 cm

Bredde ramme: 32.2 cm

Høyde ramme: 43.2 cm

Dybde ramme: 1.3 cm
Materiale: glass, tre, papir

Batymetrisk kart av Fridtjof Nansen over Polhavet som henger i arbeidsrommet på Uranienborg.

Det er markert en linje med blyant fra Point Barrow over Polhavet til Grønland / Spitsbergen.

RA.0309_09
Trykk på logoen for å utforske fotografiet.
1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1907
Kart over Polhavet
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert