Brev, 20.8.1925, fra Laur. Christiansen

Objektnummer: RA 318B64

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Laur. Christiansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 20.8.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B64

Transkribert versjon

Hr. Roald Amundsen, Oslo
For 2 aar siden var Der saa venlig at forære os det kart
De brukte paa turen til Sydpolen. Dette befinner sig nu lagret i Bergens
Museums ildfaste hvælv i paavente av at vore samlinger, som vil bli placert
i Bergens Museums historisk-antikvarisk nybygnings 4de etage, antagelig
næste aar aapnes.

Nu kommer vi til Dem igjen og ber om Deres bevaagenhet og
velvilje ved at erindre os med en gjenstand fra flyveturen og likeledes
er erindring fra «Maud», naar den kommer hjem. Vi er takknemmelig for hvad
vi kan faa, men tillater os at antyde at vi svært gjerne vi ha karter –

for at kunne faa en del av vor kartvæg som en Roald Amundsen- erindring i
vort museum – til oppbyggelse for efterslekterne. Vi tør forsikre Dem om
at gjenstandene vil bli behandlet som sig hør og bør.
Vi haaper altsaa paa Deres velvilje og forblir
med høiagtelse
Bergen Sjøfartsmuseum
Laur. Christiansen [Underskrift]
Forman [skrevet for hånd]

A.Ragnar Brækhu [skrevet for hånd]

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 20.8.1925, fra Laur. Christiansen
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 27.5.1920, fra Thora Hansen

Objektnummer: RA 318B57

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Thora Hansen

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 27.5.1920

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B57

Transkribert versjon

Kristiania 27de mai 1920, Sorgenfrig. 37.

Her. Kaptein Amundsen.

Tør jeg være så fri at oversende

Dem hoslagte lille pakke?

Pakken indeholder et par sorte ûld-

strømper, som jeg har arbeidet til Dem.

                Som gammel præstekone har

jeg vennet mig til at spinde ûld.

Jeg kjøper ûld i Hûrdalen, spinder ûlden

og strikker så strømper til mine 12 barne-

barn. Et par til hver gebursdag. I år har

jeg altsaa spûndet og strikket til 13 og hvis

her. Amundsen vil gjøre mig den store

glæde at bruke mine strømper, skal der

ligge fem par ferdige til ham den dag

da vi med jûbel og glæde skal møte ham

på Kristiania havn.

                Deres med agtelse og beundring hen-

givne Thora Hansen.

(Enke efter proost H.E. Hansen, Moss.)

Relaterte ressurser

Brev,19.7.1915, fra Edna Christofferson

Objektnummer: RA 318B33

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Edna Christofferson

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 19.7.1925

Språk: Engelsk

🔍Stort bilde, RA 318B33

Transkribert versjon

                                                                                                                                              July 19- 1925,   

Captain Roald Amundsen

North American Newspaper Alliance

New York. N.J.

My dear Mr. Amundsen

It is with the utmost happiness that I learn of your safe return to civilation and to the friends who love you.

No one in the world has been more keenly interested in your flight than have I.

I witnessed your first air flight, in a hydro-airplane with the late Silas Christoffersen at San Francisco march 26 t 1913. at that time I remember you purchased the flying boats from Mr. Christofferson for your contemplated trip to the north Pole the following year.

Would you please send me one of your autographed photos? 

My hearty good wishes to you and to Lincoln Ellsworth

                                    Kindest personal regards,

                                               Mrs. Silas Christofferson

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev,19.7.1915, fra Edna Christofferson
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 15.7.1925, fra Roald Skancke

Objektnummer: RA 318B53

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Roald Skancke

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 9.7.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B53 I
🔍Stort bilde, RA 318B53 II
🔍Stort bilde, RA 318B53 III
🔍Stort bilde, RA 318B53 IIII

Transkribert versjon

Tilgiv mig blyanten, kan nemt ikke bruke pen !!! R.S. [skrevet for hånd langs siden]

p.t. Ûllevål Sykehûser Avd. 4B   9/7.25.

Hr. Kaptein m.m. Roald Amundsen

                                               Svartskog.

Kjære Hr. Kaptein!

                Jeg takker Dem inderlig for vort samvær i går. Det var for mig en sann höitidsstünn! Hvor er vi små, vi andre, når vi får lov til å sitte sammen med Dem! Vi pusler med hvert vort lille gjøremål, mens De, for hver gang De drar ût, flytter grænsene længer og længer inn i det ûkjennte ! Stolt og stor, taus og ensom planter De for hver gang vort elskede flag der, hvor ennû ingen menneskefot har trått ! Med
ånden i halsen og med dirrende nerver, venter vi på Dem, i dager og nætter, i uker, ja i måneder og år,
inntil ûtløsningens time kommer,

Side 2

                               2

Og vi atter, alle, alle, kan ta Dem inn til oss i folkefavnen, og kan takke den gode Gud, for Han
atter har bragt os Dem levende frisk og sund, tilbake fra Stordåden, som for hver gang, De har
gjort større og større !!! Jeg har læst det de ûtallige gange, de ûndseligörene ord de talte
ved Deres velkomstfest på Slottet og jeg ser Dem atter og atter, der oppe i isörkenen, der De yd=
mygt böiet knæ for Ham, som alene kan hjælpe, og bad Ham, bad Gud greie resten for Dem og
Deres, da I ikke kunne mere! Så mangen <eie> tyr nokk til Gud, når én er i nöd, – men vis mig dem,
som tør stå frem og si det, si det höit til en hel verden, som lytter til ens tale! Hvor var De stor i dén

Side 3

                               3

stunn, Kjære, Kjære Kaptein, større enn nogengang i Deres ûdödelige virke! Halsen snöret sig sammen og tårene bröt frem, dér jeg læste det på min Sykeseng! Og da jeg i går opnådde lykken å få sitte sammen med Dem alene og så Deres snehvite hår, så forstod jeg mere, enn tûsinde ord kûnde sagt mig, hvor De har stridt og Kjæmpet overmenneskeligt, höit <dernord>,- for å kunne få bringe alle de andre, De hadde tatt med Dem på Deres ûdödelige <ferd>, velbeholdne hjem igjen! Angsten for at så ikke skulde lykkes Dem, det ubeskrivelige ansvar, De fölte og næsten segnet unner, for at ikke disse ûnge, som så trygt hadde fulgt Dem – Føreren – Stålmanden, – Geniet, atter skulde komme hjem til Fædrelanddet, til hûstrûer og börn, – til alle sine kjære – ditt ansvar var det som time for time, sekund for sekund, hvitnet Deres hår og fûret Deres trækk !!!  Å, – hvis jeg skjönte det, hvor uendelig gjerne jeg vilde ha sagt Dem det i går, – men sekundene med Dem var <evig> for dyrebare, – og det dype livets alvor og den höitid, som jeg fölte ved å få sitte og se på Dem, tale med Dem, – <lammet> min tunge !!! Men jeg glemmer aldrig den stûnnen og jeg takker Gud for Han gav mig den! Den höinet mine tanker langt, langt over dagens strid og fyllte mit hjerte med stolthet over å få være en landsmand av Dem, og <dermed> også eie én, om aldrig så liten del av Dem !!! Gud velsigne Dem og bevare Dem for land og folk, ja for hele verden, ennu længe, længe!

                Deres ærbødigst hengivende

                                                               Roald Skancke

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 9.7.1925, fra Roald Skancke
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 4.4.1925, fra Sigrid Hougaard

Objektnummer: RA 318B37

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Sigrid Hougaard

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 4.4.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B37 I
🔍Stort bilde, RA 318B37 II
🔍Stort bilde, RA 318B37 III

Transkribert versjon

Lillesand 4/7-25.

                Kjære Roald Amundsen !

Der skulde være et hyldningsdikt

til dig i Tidens Tegns Barnetidende,

og så kom mitt dikt en dag

forsent, for vi bor her og jeg

fikk det ikke så kjekt, som jeg

vilde ha det til dig. Så sendte

jeg det, men nu har du

nok ikke fått det. Men du

skal ha det, og du må hilse

de andre kjække karene fra mig,

men nu vet jeg ikke adressen,

Side 2

men hele Norge og hele verden

vet om dig, så du får det vel.

Nu skulde de to småpikene

Kamilla og søsteren vært her hos

dig. Ja nu skriver jeg det

diktet til din ære og de andre

også:

Side 3

Til Roald og hand mænd.

I barnehjertene rundt hele Norges land

vil Roald og hans mænd stå som et

varigt minde.

I tapre fugle, som ei polens favn

formådde i sin is å holde inne.

Velkommen hjem! Jeg kan ei finne ord

som tyde kan, den følelse som i mit

hjerte bor!

Du staute Roald! Jeg et ónske har,

Det skal opfylles, når på næste færd du drar.

Jeg er jo liten, men jeg sikkert spår:

«Du planter Norges flagg på polen næste

år !

                __________________

Hilsen fra Sigrid Hougård, Lillesand.

                13 ½ år.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 4.4.1925, fra Sigrid Hougaard
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 30.6.1925, fra Hugo Eckener

Objektnummer: RA 318B66

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Hugo Eckener

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 30.6.1925

Språk: Tysk, med håndskrevet svar på norsk.

🔍Stort bilde, RA 318B66 I
🔍Stort bilde, RA 318B66 II
🔍Stort bilde, RA 318B66 III
🔍Stort bilde, RA 318B66 IV

Transkribert versjon

                                                                                                                            

Dr. Hugo Eckener

                                                           Friedrichshafen a.B., den 30. Juni 1925.

            Dr.E./H.

            Herrn

            Roald Amundsen,

                        Oslo (Norwegen)

Sehr verehrter Herr Amundsen!

            Ich bestätige den Empfang Ihres Telegramms: «anfange Oslo

vierten Juli wann und wo koennen wir einander treffen» und antwortete

darauf: «zu Besprechung in Kjoebenhavn oder Hamburg

zwischen zehnten und zwanzigsten Juli bereit stop erwartet

zuvor ausfuehrlichen Brief».

            Es ist mir sehr lieb, daß Sie eine mündliche Besprechung

vorschlagen, denn die Situation ist durch einige Ereignisse

in den letzten Tagen ein wenig kompliziert geworden und es ist

am besten, sich mündlich darüber auszusprechen. Ich werde Ihne

mit einigen Worten im Nachstehenden die Situation erklären:

            Seitdem ich zufällig mit Ihnen in New York bei den «hunter

zusammentraf und Ihnen den Vorschlag machte, einmal mit einem

Luftschiff zum Pol zu fahren, habe ich immer daran gedacht,

daß dieses einmal Wirklichkeit werden könne. Nach meiner Rück=

kehr von Amerika erfuhr ich dann, daß sich eine «International

Studiengesellschaft zur Erforschung der Arktis» in Deutschland

gebildet habe, welche Nansen als Präsidenten hat. Diese Gesell-

schaft hat seit einigen Monaten versucht, mit mir in Fühlung

zu kommen und eine Einigung mit mir zu erzielen. Als Sie nun

4 Wochen lang verschwunden waren, wurde zwischen mir und der

Side 2

«Studiengesellschaft» eine Besprechung in Berlin vereinbart

und zwar auf Freitag, den 26. Juni. 8 Tage vor dieser Be-

sprechung kamen Sie plötzlich wieder und ich sandte Ihnen

sofort eine Depesche des Inhalts: «Aufrichtigste Glueckwuensche

zu dem erfolgreichen ersten Versuch die Arktis mit Luftfahr-

zeug zu erforschen punkt hoffe im Sinne Vorschlages in Newyork

auf Zusammenarbeit bei weiteren Unternehmungen aehnlicher Art».

Leider erhielt ich auf diese Depesche, wohl infolge Ihrer

außerordentlichen Ueberschwenmung mit Depeschen, keine Antwort

bis zum Freitag, den 26., da Ihre Antwort nach Friedrichshafen

gegangen war und mir von hier leider brieflich nach Berlin

geschickt wurde. So kam es, daß die Besprechung mit der

«Studiengesellschaft» vorher stattfand und daß ich mit dieser

eine bedingte Vereinbarung traf, deren Inkrafttreten davon

abhängt, daß das von mir angebotene Luftschiff von der «Studien-

gesellschaft» akzeptiert wird. Als ich von der Besprechung in

mein Berliner Büro zurückkam, fand ich Ihre Depesche vor, die

ich außerordentlich gern 3 Stunden früher in Händen gehabt

hätte. Ich weiß nun nicht, welche Absichten Sie haben, ob Sie

sich gegebenenfalls an der Expedition der «Studiengesellschaft»

unter Umständen mit beteiligen würden, oder ob Sie zuwarten

wollen, ob meine Vereinbarung mit der «Studiengesellschaft»

wirklich zum Zusammenarbeiten mit dieser führt und ob Sie es

vorziehen, allein mit mir zu arbeiten, falls die Vereinbarung

nicht in Kraft tritt. Unter allen Umständen würde ich es für

sehr gut halten, wenn wir uns über diese Situation und sonstige

wichtige Fragen einmal mündlich besprechen könnten und ich sehe

Ihrer gefälligen Nachricht darüber entgegen, ob Sie ein Interess

daran haben, an irgend einem Tage zwischen dem 8. und 20. Juli

Side 3

(zwischen dem 20. und 28. Juli habe ich keine Zeit) oder

nach dem 28. Juli mit mir in Kopenhagen oder Hamburg oder an

irgend einem Orte, der etwa in der Mitte zwischen Oslo und

Friedrichshafen liegt, zu treffen.

            Indem ich nocheinmal meine herzlichsten Glückwünsche

für den Erfolg Ihres Fluges und Ihre glückliche Rückkehr

wiederhole, bin ich

            in ausgezeichneter Hochachtung

            mit besten Grüßen

              Ihr sehr ergebener

               Hugo Eckener

                                  Undskyld engelsk

Efter å <nå> hørt han <forb.> det selv,

så har delv. min interesse faldt bort

da jeg finde at du allerede er truffet
slike foranstaltninger at <…> er ….. [skrevet for hånd]

Side 4

Bekl.at Tiden umulig <…>

Av samme … grunn Planer <…> exp. endnu usikre og

<….> stadium at
jeg for <…> kan ta standpunkt til samarbeide. [skrevet for hånd]


Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 30.6.1925, fra Hugo Eckener
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 20.6.1925, fra Luis M. Centurion

Objektnummer: RA 318B31

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Luis M. Centurion

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 20.6.1925

Språk: Engelsk

🔍Stort bilde, RA 318B31

Transkribert versjon

                                                                                                                            

No.41 Pozos Dulces Street,

HABANA, Republic of Cuba,

in the Antilles, America.

June 20th, 1925.

Mr. Roald Amundsen,

     C/o Geographical Society,

            OSLO (Christiania),Norway.

Sir: –

            As an enthusiast in Geographical studies and discoveries I do

find myself impelled to write you these lines to show you my great

admiration for the heroism shown by yourself and the other members

of your expedition, in your recent attempt to reach the North Pole

in an aeroplane.

            As a native of this small island, located in the tropical

belt of the Globe I have never had the chance to admire the beauty

of the artic regions,but I have read lots about it and have practi-

cally devoured the information published by the newspapers regarding

your start and your return from the unknown North.

            Kindly accept therefore my most sincere congratulations for

your safe return to civilized life, and let us hope that your next

expedition will meet with the desired success.

                                    Cordially yours

                                               LM Centurion [underskrift]

English

Español

Francais

Italiano
Portoguez

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 20.6.1925, fra Luis M. Centurion
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 24.6.1925, fra Herbert Sherman Houston

Objektnummer: RA 318B30

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: Herbert Sherman Houston

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 24.6.1925

Språk: Engelsk

🔍Stort bilde, RA 318B30

Transkribert versjon

                                                                                                                            

Captain Roald Amundsen,

% The Aerial Club,

Oslo, Norway.

My dear Captain Amundsen:

            My hat is off and up in honor of

your brilliant achievement in flying so near to the North

Pole. Your indomitable courage and intrepid spirit quite

deserved your reaching the Pole itself — and I am confident

that some day you will do it.

            It happens that I am to have the

good fortune of coming to Norway very soon as Mrs. Houston

and I are sailing on the Frederick the 8th on June 30th and

shall reach Oslo about July 9th or 10th. I certainly hope

that I may have the great pleasure of seeing you there so

that I can pay my personal compliments to you.

            My great personal friend, Major

Loring Pickering, is just leaving for Europe and he has told

me over the telephone that he expects to see you in Norway

and I am expecting personally to foregather with him in

Oslo so we may be seeing you at about the same time.

            For many years I was Publisher of

The World’s Work and the partner of our late Ambassador to

England, Walter Hines Page. I had the privilege of meeting

you some years ago when you were on a visit to this country.

It will be a great pleasure to see you again.

            With the assurances of my high regard

believe me to be

Yours faithfully,

Herbert S. Houston [underskrift]
Herbert S. Houston.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 24.6.1925, fra Herbert Sherman Houston
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, 3.6.1925, fra ukjent person ved Kings Bay Kul Comp. A/S

Objektnummer: RA 318B27

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: ukjent person ved Kings Bay Kul Comp. A/S

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: 3.6.1925

Språk: Norsk

🔍Stort bilde, RA 318B27

Transkribert versjon

Oslo, fredag 3 juli 1925.

Herr. Kaptein Roald Amundsen,

Horten.

Da jeg måtte reise bort fra Aalesund for at underkaste mig en operation her, tillater jeg mig herfra sykehuset at overbringe Dem og Deres kamerater min hjerteligste lykkeønskning for det glimrende resultat, som er opnaadd.

            Jeg haaper, De har hat en behaglig tur sydover med «Alb. W. Selmer».

                                                                       Ærbødigst

                                                                       <uleselig signatur>

<uleselig blyant-skrevet kommentar>

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1925
Brev, 3.6.1925, fra ukjent person ved Kings Bay Kul Comp. A/S
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Brev, udatert, fra ukjent italiensk korrespondent

Objektnummer: RA 318B26

Emne: Brev

Avsender/ forfatter: ukjent italiensk korrespondent

Mottaker: Roald Amundsen

Dato: ukjent

Språk: Engelsk

🔍Stort bilde, RA 318B26

Transkribert versjon

Grand Hotel

Oslo

Mr. Dr Amundsen,

                        I should be glad to be received from you.

I desire to send today some informations to the “Illustrazione Italiana” of Milan with a collection of pictures of your wellcome here, that I bout yesterday.

I leave Oslo tonight at 6.50.

With my thanks, I am, Mr. Amundsen,

                                                           Your faithfully

                                                                       Cpt Bazzan

Travelling correspondent of the “Corriere Mercantile», Genoa and ”Idea Nazionale», Rome.

Relaterte ressurser