Bensintank, Latham 47.02

Denne bensintanken er en av de tre identifiserte vrakrestene av Latham 47.02, les mer om Latham-ekspedisjonen.

10. januar 1929 fant fiskeren Martin Jørgensen en bensintank i fjæra ved Borge i Lofoten. Hans sønn, Julian Sortland, meldte dette inn til Lofotpostens redaksjon, som videre ble bedt om å underrette politimesteren. Tanken ble overlevert til den lokale lensmann, deretter fraktet til politimesteren i Svolvær.📜

De første beskrivelsene av tanken inneholdt detaljer som at: «Avløpsrøret er slitt bort, men påfyllingsrøret og avtapningsrøret er i orden, proppene er festet i strenger. Rundt begge ender av tanken er en inntrykt kant, og malingen er litt avskrapet. Så vidt man kan se er det ingen inskripsjon. I tankens ene ende er en halvkuleformet bule.»📜

Politimesteren i Svolvær kunne informere om at tanken hadde samme messingplate på påfyllingsrøret som bensintanken som ble funnet i oktober 1928. Inngravering var identisk med unntak av at den kunne romme 500 liter. På messingplatene stod det skrevet : “Essence. Contenance 500 litres, Hydravion Latham”.

Detaljfoto av messingplaten med inskripsjonen: «Essence. Contenance 500 litres, Hydravion Latham.” Foto: Lofotposten 17.1.1929 / Nasjonalbiblioteket
Tanken fotografert i Svolvær før den ble fraktet videre til Forsvarsdepartementet i Oslo. Foto: Lofotposten 17.1.1929 / Nasjonalbiblioteket

Tanken var tom og tørr innvendig, og på grunn av plombering og lukkede kraner ble det konkludert at bensinen var brukt opp under Lathams reise. Dette ble igjen brukt som et grunnlag for å beregne hvor langt flybåten kom før tankene ble tatt ut skroget.

Denne tanken ble senere donert til nåværende Norsk Maritimt Museum i Oslo, og er nå utstilt ved Polarmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum. Tanken ble digitalisert ved AHR, UiT Norges arktiske universitet i 2021.

Opplev tanken i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Kilder:
Kristensen, Monica: «Amundsens siste reise»
Hovdenak, Gunnar: «Roald Amundsens siste ferd» 📜
«Latham-ferden: Roald Amundsens endelikt.» Utgitt av Vågemot miniforlag 📜

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1928
Bensintank. Latham 47.02. Funnet i 1929
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Medisinkiste, lokk

I lokket på medisinkisten finnes salvetuber og hefter med ulike sykdomsbeskrivelser og forslag til behandling.

Innholdet i de ulike salvetubene er:
Eksemsalver, forbrenningssalver, frostsalver, salver for behandling av giktplager, hemoroidesalver, ichtyolsalver (mot hudplager), kvikksølvsalve (mot øyeplager), salve mot skabb, sårsalve og Zinkichtyolsalve (mot øyeplager).

Medisinkisten ble satt sammen til Amundsens planlagte ekspedisjon over Polhavet i 1914, men etter flere års utsettelser ble den aldri tatt i bruk. Derfor er den ennå full av medisiner og utstyr. Lenger ned i kisten finnes blant annet midler til bruk mot både sjøsyke, gonore, forfrysninger, søvnproblemer og hoste. Medikamentene er fremstilt og utarbeidet av cand. pharm Wilhelm Wang, legen Alexander Severin Arnfinsen og øyelege Birger Lykke.

Selv om mange polarekspedisjoner hadde opplevdsykdommer og ulykker, hadde aldri Amundsen en egen lege med på sine ekspedisjoner, istedenfor lot han enkelte av mannskapet lære seg ting som tanntrekking, behandling av brudd og sårstell.

Opplev medisinkisten i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1914
Medisinkiste, lokk
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Medisinkiste, lokk

Medisinkisten fra 1914 er ennå stappfull av medisiner.

Den ble laget til Roald Amundsens planlagte ekspedisjonen over Polhavet i 1914, men på grunn av flere utsettelser ble den aldri tatt med da ekspedisjonen startet fire år senere.

I kisten finnes blant annet midler til bruk mot både sjøsyke, gonore, forfrysninger, søvnproblemer og hoste. Medikamentene er fremstilt og utarbeidet av cand. pharm Wilhelm Wang, legen Alexander Severin Arnfinsen og øyelege Birger Lykke.

Kisten er oppdelt i tre låsbare rom. I lokket ligger salver for både forfrysninger, hemoroider og andre sårskader, sammen med flere hefter med ulike sykdomsbeskrivelser og forslag til behandling. På undersiden av lokket er en liste over innholdet i kistens hovedrom. Her står 83 forseglete blikkbokser med ulikt innhold. I skuffen finnes bandasjer, instrumenter og annet utstyr som kunne brukes ved sykdom og skade. Selv om mange polarekspedisjoner hadde opplevdsykdommer og ulykker, hadde aldri Amundsen en egen lege med på sine ekspedisjoner, istedenfor lot han enkelte av mannskapet lære seg ting som tanntrekking, behandling av brudd og sårstell.

Opplev medisinkisten i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1914
Medisinkiste
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Hagle

Det blir sagt at Roald Amundsen brukte denne haglen på flere ekspedisjoner.
Haglen er av merket Holland & Holland og har serienummer 14950. På løpet er det innskrevet:
”Examined by Holland & Holland. 98 New Bond St London – Winners of all the ‘Field’ rifle trials”.

Haglen er i dag i privat eie.

Opplev haglen i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Relaterte ressurser

Truger

Disse trugene tilhørte amerikaneren Lincoln Ellsworth og var en del av hans utrustning på ekspedisjonen med luftskipet Norge i 1926. De er produsert av Abercrombie & Fitch Co. i New York, som var en viktig leverandør av ekspedisjonsutstyr på den tiden.

Roald Amundsens truger fra Norge-ekspedisjonen står i dag ved The National Nordic Museum i Seattle, USA.

Ellsworth med truger på før avgang med luftskipet Norge. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket
Ellsworth på vei om bord i luftskipet Norge, med trugene i hånden. Foto: Norsk Polarinstitutt/ Nasjonalbiblioteket

Opplev trugene i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Truger
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Klokke

Denne klokken er laget av Odd Dahl under Maud-ekspedisjonen i årene 1922-25.
Dahl lagde klokken av materiale han fikk tak i på land i Øst-Sibir. Enten har han byttet det til seg hos de lokale tsjuktere eller funnet materiale selv. Klokkens bein er av hvalrosstenner, urverket er skåret ut i hvaltann og de runde skivene i topp og bunn, samt pendelen er av mammuttann.

Opplev klokken i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1918 – 1925
Hvalrossklokke
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Adeliepingvin

Denne Adeliepingvinen ble fanget under Belgica-ekspedisjonen 1897-99 langs den Antarktiske halvøy. Det ble fanget mange pingviner under ekspedisjonen – både til mat og forskning. Amundsen lærte seg å skrike på en måte som tiltrakk pingvinene. Som en kuriositet forsøkte han også å sette en pingvin som trekkdyr foran en slede, uten stor suksess. Den utstoppede pingvinen mangler svømmehud mellom tærne og den har mistet høyre vinge, muligens i forbindelse med utstoppingen.

Opplev pingvinen i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1897 – 1899
Adeliepingvin
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Hvalrosstann

Illustrasjonene på denne hvalrosstannen forteller ifølge mytene en fortelling om fangsttradisjoner i Arktis. Tannen ble sannsynligvis gitt til Amundsen fra lokalbefolkningen i Teller, Alaska da luftskipet Norge landet der etter ferden over Polhavet i 1926. Tannen er i dag i privat eie.

Opplev hvalrosstannen i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1926
Hvalrosstann
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert

Peileskive

Peileskive er et instrument som brukes for å navigere til sjøs. Peileskiven består av et diopter, en skive inndelt i grader og en siktelinje. Ved å peile mot kjente landemerker, sjømerker eller himmellegemer kan peileskiven brukes til å bestemme skipets posisjon, og også avvik ved kompasset. Vi vet ikke hvilket skip eller ekspedisjon denne peileskiven ble brukt på.

Opplev peileskiven i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

Kompass

Dette kompasset er et av de fire sledekompassene som ble brukt på ferden til Sydpolen i 1911. Et av de andre kompassene finnes i dag på Polarmuseet i Tromsø.

Amundsen og Helmer Hanssen på Sydpolen. Foto: Follo Museum, MiA.

Opplev kompasset i utvidet virkelighet (AR)

Skann QR-koden med en mobiltelefon eller nettbrett.

Relaterte ressurser

1872
Roald Amundsen født 16.juli
1880
Begynner på Otto Andersens Skole
1886
Jens Engebreth Amundsen dør
1887
Polarinteressen vekkes
1890
Begynner på universitetet
1893
Fjelltur med Urdahl og Holst
1893
Gustava Amundsen (f. Sahlqvist) dør
1894
Ishavsfangst med Magdalena
1895
Styrmannseksamen
1896
Hardangervidda med Leon
1897
Belgica-ekspedisjonen
1899
Sykkeltur Christiania- Paris
1900
Studerer jordmagnetisme i Hamburg
1903
Gjøa-ekspedisjonen
1907
Isbjørner som trekkdyr
1908
Amundsen kjøper Uranienborg
1909
Nordpolen nådd?
1910
Fram-ekspedisjonen
1910 – 1912
Sydpolkompasset
1914
Amundsen blir flyver
1916
Byggingen av Polarskipet Maud starter
1918
Maud-ekspedisjonen
1922
Nita og Camilla flytter inn
1923
Uranienborg selges
1924
Amundsen går konkurs
1925
Mot 88 grader nord
1926
Norge-ekspedisjonen
1927
Foredragsreise i Japan
1928
Latham-ekspedisjonen
1934
Uranienborg blir museum
1938
Bettys hus brenner
2015
En kiste stappfull av fotografier blir oppdaget
2020
Roald Amundsens hjem blir digitalisert